نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

189784 | Pepperl+Fuchs | KFD2-EB2.R4A.B Redundant Power Feed Module

کشور سازنده: GERMANY برند: Pepperl+Fuchs مدل نامبر: KFD2-EB2.R4A.B زمان تحویل: 8 الی 12 هفته

KFA5-SR2-EX1.W | Pepperl+Fuchs | Switch Amplifier

کشور سازنده: GERMANY برند: Pepperl+Fuchs مدل نامبر: KFA5-SR2-EX1.W زمان تحویل: 8 الی 12 هفته

KFD2-GUT-EX1.D | Pepperl+Fuchs | Temperature Converter with Trip Relays

کشور سازنده: GERMANY برند: Pepperl+Fuchs مدل نامبر: KFD2-GUT-EX1.D زمان تحویل: 8 الی 12 هفته

NBN40-L2-A2-V1 | Pepperl+Fuchs | Inductive Sensor

کشور سازنده: GERMANY برند: Pepperl+Fuchs مدل نامبر: NBN40-L2-A2-V1 زمان تحویل: 8 الی 12 هفته

NJ15-30GM-N | Pepperl+Fuchs | Inductive Sensor

کشور سازنده: GERMANY برند: Pepperl+Fuchs مدل نامبر: NJ15-30GM-N زمان تحویل: 8 الی 12 هفته

NJ5-18GK-N | Pepperl+Fuchs | Inductive Sensor

کشور سازنده: GERMANY برند: Pepperl+Fuchs مدل نامبر: NJ5-18GK-N زمان تحویل: 8 الی 12 هفته

SJ2-SN | Pepperl+Fuchs | Inductive Slot Sensor

کشور سازنده: GERMANY برند: Pepperl+Fuchs مدل نامبر: SJ2-SN زمان تحویل: 8 الی 12 هفته

SJ3,5-G-N | Pepperl+Fuchs | Inductive Slot Sensor

کشور سازنده: GERMANY برند: Pepperl+Fuchs مدل نامبر: SJ3,5-G-N زمان تحویل: 8 الی 12 هفته

V1-G-2M-PVC | Pepperl+Fuchs | Female Connector

کشور سازنده: GERMANY برند: Pepperl+Fuchs مدل نامبر: V1-G-2M-PVC زمان تحویل: 8 الی 12 هفته