نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

32100 | HIMA 2 Channel Relay Amplifier

کشور سازنده GERMANY : برند HIMA : مدل نامبر: 32100 زمان تحویل: 8 الی 12 هفته

F3330 | HIMA 8-Channel Output Module

کشور سازنده GERMANY : برند HIMA : مدل نامبر: F3330 زمان تحویل: 8 الی 12 هفته

F6217 | HIMA 8-Channel Analog Input Module

کشور سازنده GERMANY : برند HIMA : مدل نامبر: F6217 زمان تحویل: 8 الی 12 هفته

F7133 | HIMA | 4-Fold Power Distribution

کشور سازنده GERMANY : برند HIMA : مدل نامبر: F7133 زمان تحویل: 8 الی 12 هفته

F7553 | HIMA | Coupling Module

کشور سازنده GERMANY : برند HIMA : مدل نامبر: F7553 زمان تحویل: 8 الی 12 هفته

F8650X | HIMA CPU Module

کشور سازنده GERMANY : برندHIMA : مدل نامبر: F8650X زمان تحویل: 8 الی 12 هفته

X-AO 16 51 | HIMA | Analog Output Module

کشور سازنده GERMANY : برند HIMA : مدل نامبر: X-AO 16 51 زمان تحویل: 8 الی 12 هفته

X-CB 001 01 | HIMA | Connector Board

کشور سازنده GERMANY : برند HIMA : مدل نامبر: X-CB 001 01 زمان تحویل: 8 الی 12 هفته

X-CB 001 02 | HIMA | Connector Board

کشور سازنده GERMANY : برند HIMA : مدل نامبر: X-CB 001 02 زمان تحویل: 8 الی 12 هفته

X-CB 008 02 | HIMA | Redundant Connector Board with Screw Terminals

کشور سازنده GERMANY : برند HIMA : مدل نامبر: X-CB 008 02 زمان تحویل: 8 الی 12 هفته

Z 7108/3237 | HIMA | F 3237 Lead marking cable plug

کشور سازنده GERMANY : برند HIMA : مدل نامبر: Z 7108/3237 زمان تحویل: 8 الی 12 هفته