نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

00644-4430-0001 Rosemount™ LCD Display with Aluminum Cover for Rosemount 644

کشور سازنده: FRANCE برند: Foxboro ( by Schneider Electric ) مدل نامبر: 00644-4430-0001 زمان تحویل: 8 الی 12 هفته

11GM-BS2 | Foxboro ( by Schneider Electric ) | 11GM Pneumatic Transmitters for Gauge Pressure Measurement

کشور سازنده: FRANCE برند: Foxboro ( by Schneider Electric ) مدل نامبر: 11GM-BS2 زمان تحویل: 8 الی 12 هفته

43AP-FA42C | Foxboro ( by Schneider Electric ) | 43AP Pneumatic Indicating Controllers

کشور سازنده FRANCE : برند: Foxboro ( by Schneider Electric ) مدل نامبر: 43AP-FA42C زمان تحویل: 8 الی 12 هفته

FBM217 | Foxboro ( by Schneider Electric ) | Discrete Input Interface Module

کشور سازنده: FRANCE برند: Foxboro ( by Schneider Electric ) مدل نامبر: FBM217 زمان تحویل: 8 الی 12 هفته

FCP280 | Foxboro ( by Schneider Electric ) | Field Control Processor 280

کشور سازنده FRANCE : برند: Foxboro ( by Schneider Electric ) مدل نامبر: FCP280 زمان تحویل: 8 الی 12 هفته

P0916AA| Foxboro ( by Schneider Electric ) | FBM201 Field Terminal Assembly

کشور سازنده FRANCE : برند: Foxboro ( by Schneider Electric ) مدل نامبر: P0916AA زمان تحویل: 8 الی 12 هفته

P0916AG | Foxboro ( by Schneider Electric ) | FBM204 Field Terminal Assembly

کشور سازنده FRANCE : برند: Foxboro ( by Schneider Electric ) مدل نامبر: P0916AG زمان تحویل: 8 الی 12 هفته

P0926CP | Foxboro ( by Schneider Electric ) | ZCP270 Control Processor

کشور سازنده FRANCE : برند: Foxboro ( by Schneider Electric ) مدل نامبر: P0926CP زمان تحویل: 8 الی 12 هفته

SRI986-BIDS7EAANA | Foxboro ( by Schneider Electric ) | Electro-Pneumatic Positioner

کشور سازنده: FRANCE برند: Foxboro ( by Schneider Electric ) مدل نامبر: SRI986-BIDS7EAANA زمان تحویل: 8 الی 12 هفته